Brf 229 Snösätra bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05. Föreningen firade 20 års jubileum 2002-07-05.
Inflyttning till föreningen genomfördes i två omgångar. Den första under hösten 1982 och den andra på våren 1983.