Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05
Föreningen är medlem i HSB Stockholm och tillhör Distrikt Söderort

 

Fastigheter
Föreningen innehar tomträtten till, samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheten kvarteret Bäverkolonin nr 3 i Vantörs stadsdel. Av föreningens 74 lägenheter upplåts samtliga 74 med bostadsrätt. Fastigheterna byggdes 1982.

Gata: Bäverbäcksgränd 4 - 84, 124 62 Bandhagen (kv. Bäverkolonin)
Gatans längd: 220 m.
Byggnadsår: 1982
Arkitekt: FRS Arkitekterna
Förvaltare: HSB Stockholm  

 

Brf 229 Snösätra bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05. Föreningen firade 20 års jubeleum 2002-07-05.
Inflyttning till föreningen genomfördes i två omgångar. Den första under hösten 1982 och den andra på våren 1983.  

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. I försäkringen ingår momenten bostadsrättstillägg, styrelseansvar samt försäkring mot ohyra.
Senaste stadgeenliga fastighetsbesiktningen genomfördes 2014-09-18. Med på besiktningen var föreningens förvaltare och fastighetsskötare. Endast mindre brister framkom.

HSB har hand om fastighetsskötseln, Två Smålänningar markskötseln, och Smart Trappstädning sköter städning av trappor och allmänna utrymmen.

 

Lägenheter och lokaler
Föreningen har 74 lägenheter. I nedanstående tabell specificeras innehavet: 

Lägenheter

2:or

3:or

4:or

5:or

Totalt

Antal

21 st

22 st

24 st

7 st

74 st

Yta tot

1 379,5 m2

1 839,5 m2

2 317,0 m2

767,0 m2

6 303 m2

Snittavgift

4 706 kr

5 655 kr

6 552 kr

7 282 kr

821 kr/ m2


Föreningen ingår i en Parkeringssamfällighet med IKANO och Brf Dammen. Genom detta samarbete kan medlemmar i föreningen hyra parkeringsplatser i garagebyggnaden på Bäverbäcksgränd. Hyran betalas kvartalsvis och kostar för närvarande 866 kr för en p-ruta. Det finns även p-platser som är inhägnade i en bur. Dessa platser kostar 1 082 kr per kvartal. Alla p-platser administreras av ISS på tele 018-66 01 60

 

 

Fastighetsskötsel 
Föreningen har avtal med HSB om skötsel av fastigheten. I detta avtal ingår bl a byte av lampor och lysrör i allmänna utrymmen, avläsning av vatten- och elmätare etc. De hjälper även till med reparationer i lägenheterna, men det bekostas i förekommande fall av bostadsrättshavaren. Vår fastighetsskötare gör tillsyn en gång per vecka. 

Felanmälan görs här:


https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/


   

OVK
Senaste OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) avslutades den 25/11-2014 med godkänt resultat.

Energideklaration
Energideklaration gjordes 2008-05-29. Resultatet redovisas här.  

Markskötsel
Föreningen har avtal med Två Smålänningar AB avseende markskötseln. I detta avtal ingår bl a gräsklippning, snöröjning, tömning av papperskorgar, beskärning av träd etc. Tillsyn görs en gång per vecka.

Trappstädning
Föreningen av avtal med Smart Förvaltning Sverige AB avseende trappstädningen. I detta avtal ingår städning av trapphus samt övriga allmänna utrymmen. Städning utföres en gång per vecka under vinterhalvåret och en gång var 14'de dag på sommarhalvåret. 

Radonmätning
Raddonmätning utfördes under perioden feb - mars år 2012. Gränsvärdet är 200 Bq/m³ och högst låg gästrummet på 90. I övrigt låg de uppmätta lägenheterna på max 50.
Totalt mättes 35 lägenheter samt styrelserummet och gästrummet.