Föreningen ingår i en parkeringssamfällighet med IKANO och Brf Dammen.
Parkeringshusen med tillhörande gästparkering som finns i anslutning till Bäverdammsgränd och Bäverbäcksgränd. Delägarna i parkeringshusen är Ikano Bostad AB samt bostadsrättsföreningarna Dammen och Snösätra. Det är vi tillsammans som har totalansvaret för skötsel och underhåll.

Genom detta samarbete kan medlemmar i föreningen hyra parkeringsplatser i garagebyggnaden på Bäverbäcksgränd. Hyran betalas månadsvis och kostar för närvarande 361 kr för en p-ruta. Det finns även p-platser som är inhägnade i en bur. Dessa platser kostar 451 kr per månad.

Som ledamot i samfälligheterna utgår milersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt ett arvode som beslutas av Snösätras stämma.

Föreningens representant är Alma Setterwall.


Kontakt
https://www.snosatra.se/kontakt/oevriga

 

Ladda ned

Icon representing an icon        Stadgar
Nya avtal 2011
Informationsbrev 2015-06-17
Protokoll 2013-02-19 Extrastämma
Protokoll 2012-11-20 Stämma 
Protokoll 2012-06-20 Extrastämma
Protokoll 2010-06-02 Stämma 
Protokoll 2009-06-15 Stämma 
Protokoll 2008-05-21 Stämma
Protokoll 2006-05-09
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005