Föreningen ingår i en parkeringssamfällighet med IKANO och Brf Dammen. Genom detta samarbete kan medlemmar i föreningen hyra parkeringsplatser i garagebyggnaden på Bäverbäcksgränd. Hyran betalas månadsvis och kostar för närvarande 361 kr för en p-ruta. Det finns även p-platser som är inhägnade i en bur. Dessa platser kostar 451 kr per månad.

Ägande och förvaltning
Totalt består samfälligheten av 3 medlemmar: Brf Snösätra (13,86%), Brf Dammen (18,38%) samt IKANO Bostäder (67,76%).
Samfälligheten förvaltas sedan 2012-07-01 av ISS Facility Services AB

Som ledamot i samfälligheterna utgår milersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt ett arvode som beslutas av Snösätras stämma.


Kontakt
Alla p-platser administreras av ISS på tele 018-66 01 60.
E-post till samfälligheten: 
Föreningens representant är Johan Cedermark, telefon 0762-87 39 17.

Ladda ned

Icon representing an icon        Stadgar
Nya avtal 2011
Informationsbrev 2015-06-17
Protokoll 2013-02-19 Extrastämma
Protokoll 2012-11-20 Stämma 
Protokoll 2012-06-20 Extrastämma
Protokoll 2010-06-02 Stämma 
Protokoll 2009-06-15 Stämma 
Protokoll 2008-05-21 Stämma
Protokoll 2006-05-09
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005