Sopsamfälligheten sköter om sopsugarna. Totalt består samfälligheten av 12 medlemmar varav Snösätra har 7 033 andelar av totalt 306 756 vilket motsvarar ca 2,29%.

Föreningens representant i sopsugsamfälligheten är Johan Cedermark, telefon 0762-87 39 17

Ladda ned

Icon representing an icon        Stadgar
Stämmoprotokoll 2012-06-19 Extrastämma
Stämmoprotokoll 2011-05-26
Stämmoprotokoll 2010-05-03
Stämmoprotokoll 2009-05-14
Stämmoprotokoll 2008-05-15
Stämmoprotokoll 2007-05-15
Stämmoprotokoll 2006-05-17
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005