Köpa Bostad
Bostadsrätter till salu i föreningen hittar du på Hemnet. Lägenheter i huset har adress Bäverbäcksgränd 4 - 84.

Om föreningen
Brf 229 Snösätra bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05. Föreningen firade 20 års jubeleum 2002-07-05.
Inflyttning till föreningen genomfördes i två omgångar. Den första under hösten 1982 och den andra på våren 1983.  
Föreningen är medlem i HSB Stockholm och tillhör Distrikt Söderort
Föreningen innehar tomträtten till, samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheten kvarteret Bäverkolonin nr 3 i Vantörs stadsdel. Av föreningens 74 lägenheter upplåts samtliga 74 med bostadsrätt. Fastigheterna byggdes 1982.

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. I försäkringen ingår momenten bostadsrättstillägg, styrelseansvar samt försäkring mot ohyra.

 

Styrelsen beviljar dig medlemskap
En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.