Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för max ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.


Ansökan skall mejlas till


 

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökan om andrahandsupplåtelse (word-dokument)
Ansökan om andrahandsupplåtelse (pdf-dokument)
Fullmakt vid andrahandsupplåtelse (word-dokument)
Fullmakt vid andrahandsupplåtelse (pdf-dokument)
Hyreskontrakt för uthyrning i andra hand (word-dokument)
Hyreskontrakt för uthyrning i andra hand (pdf-dokument)
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - Bostad (pdf-dokument)
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst