Föreningen har sin fastighetsförsäkring hos Folksam.​

I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter i föreningen. Läs mer här. Detta innebär att Du som medlem inte behöver ha något bostadsrättstillägg i Din hemförsäkring. Dock rekommenderar vi starkt att Du har kvar Din hemförsäkring.

Om Du behöver anmäla en skada som omfattas av bostadsrättstillägget ringer Du på telef: 0771-950 950 (öppet vardagar 07.30 - 17.00) och anger följande försäkringsnummer: 431634 .

För Dig som vill veta mer om vad det innebär att bo i en bostadsrätt ur försäkringssynpunkt finns det att läsa här.​

För att undvika skador följer några tips här.