Föreningen har sin fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa.​

I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter i föreningen. Läs mer här. Detta innebär att Du som medlem inte behöver ha något bostadsrättstillägg i Din hemförsäkring. Dock rekommenderar vi starkt att Du har kvar Din hemförsäkring.

Om Du behöver anmäla en skada som omfattas av bostadsrättstillägget ringer Du på tele: 077-11 11 500 (öppet vardagar 08.00 - 17.00) och anger följande försäkringsnummer: 25-1058745.
Du kan också få en del information här.

Utförlig information om vad det gemensamma bostadsrättstilläget omfattar finns här.

För Dig som vill veta mer om vad det innebär att bo i en bostadsrätt ur försäkringssynpunkt finns det att läsa här.​

För att undvika skador följer några tips här.