Det nyckelsystem vi har idag heter ASSA Twin DP CLIQ. Detta nyckelsystem driftsattes den 30 januari 2009.

Detta låssystem har en logg-funktion vilket ger möjlighet att se vilken nyckel som använts i vilket lås och när.

Vid förlust av en nyckel slipper hela låssystemet att bytas ut då en nyckeln kan spärras. Därför är det oerhört viktigt att meddela borttappad nyckel till styrelsen snarast. Detta för att styrelsen då ska få möjlighet att spärra nyckeln så att obehöriga inte ska få tillträde till våra fastigheter. Om en borttappad och spärrad nyckel återfinns kan den aktiveras på nytt.

I varje nyckel finns ett batteri. Hur länge det håller beror på hur mycket man använder nyckeln, men en riktllinje är att det håller i ca 2 år. Batteri byts hos Bergs Lås i Rågsved Centrum till självkostnadspris á 20 kr.

Mer om detta låssystem finns att läsa på www.assa.se

 

De boende i portarna 68, 70, 72, 78 och 84 har tilldelats 3 nycklar och övriga har tilldelats 2 nycklar. Om Du önskar fler nycklar får Du betala det själv till självkostnadspris (priset för en nyckel var 600 kr. den 22/9-2011). Önskemål om fler nycklar lämnas till styrelsen.


Nya nycklar/brickor införskaffas genom Bergs Lås som ligger i Rågsveds centrum.

www.bergslas.se