Ansvar för ordningen är en uppgift för styrelsen. Styrelsen har hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman har fattat. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem har Du inte bara rätten till bostad i föreningens hus, utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Reglerna gäller för flera än Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete i din lägenhet. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om vi i föreningen skulle ha egna hyresgäster skulle reglerna gälla även för dem.

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa ömsesidig hänsyn. Lagen ser relativt strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenhet men också i gemensamma utrymmen som t ex trappa, hiss och tvättstuga.

Ladda ned störningslista