Ansvar för trivsel och ordning delas av alla boende i bostadsrättsföreningen. Styrelsen har hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman har fattat. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att följa upp frågor kring trivsel och trygghet. Alla är skyldiga att följa stadgar och ordningsregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar och som medlem har Du inte bara rätten till bostad i föreningens hus, utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Reglerna gäller för flera än Dig som bostadsrättshavare, så som familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete i din lägenhet. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. 

Mer om vad som kan bli konsekvens av att inte förhålla sig till föreningens ordningsregler och rådande lagar står i stadgarna.

Ladda ned störningslista