Nyheter

Tidigare i år valdes en ny styrelse in under föreningsstämman. Kontaktuppgifter och sammansättning finns  här https://www.snosatra.se/kontakt/styrelsen

 

Vi välkomnar den nya styrelsen med förtroended och tackar avgående medlemmar för sitt goda arbete!

Ny sida för byggnadsprojekt dröjer.

Tills dess är följande vad vi kan informera om i nuläget:

Arbeten som ska genomföras utförs av GES Entreprenad och har valts för uppdraget efter att ha tagit in offerter via vår projektledare på HSB som föreningen anlitat. Kontaktuppgifter och information till berörda boende sitter uppe på anslag och lämnas i brevlådan några dagar innan arbete påbörjas.

Arbetet som utförs berör tak på balkonger och uteplatser samt loftgång där det idag har varit plåttak eller saknats tak. Arbeten berör också ytterdörrar + panel på loftgångshus samt oljning av uteplatser och pergola. Lekplatsen får även en renovering.

Följande arbeten har skett:

  • Oljning av uteplatser + pergola
  • Målning av ytterdörrar + panel loftgång 
  • Montering av tak på uteplatser och loftgång (Utsida sker efter v. 31) - nya taken är kanalplast.
  • Sanden på lekplatsen byts ut till fallskyddsmatta (gummiasfalt)
  • Säkerhetsåtgärder för lekplatsen åtgärdas - tex. nytt fallskydd vid rutschkana, tillbyggnad av staket m.m.
  • Rengöring och målning av tak på uteplatser 

 

Arbeten som kommer att ske:

  • Montering av tak på balkonger (utsida)
  • Montering av snörasskydd på de nya taken 

Vissa förändringar kan komma att ske, tidplanen hålls i nuläget och styrelsen går att nå via mail vid eventuella frågor. 

 

 

Det planerade balkongarbete som ska genomföras kommer att påbörjas 11 maj i hus 68-84, avisering till boende delas ut 5 dagar innan arbetets start.

 

Som styrelsen nämnt tidigare i årsbrevet kommer arbeten med balkongtak, uteplatser och utemiljö ske nu med start under våren. Mer information kommer från GES Entreprenad som genomför arbetet, med beräknad start inom kort.

Med anledning av detta arbete ber vi er att redan nu fundera på hur ni kan tömma era uteplatser för att arbetet ska kunna genomföras. Vi är medvetna om att det för en del kan bli lite knepigt med växter och dylikt men det är viktigt att vi hjälps åt för att kunna genomföra arbetet som kommer att ge hela fastigheten och våra uteplatser ett lyft som vi kan njuta av framöver!