Nyheter

Ny leverantör för fastighetsskötsel och drift

Vi är glada över att kunna presentera HSB som vår nya leverantör för drift- och fastighetsskötsel! Den nya leverantören valdes efter att vi under lång tid har tagit in offerter från olika leverantörer, där vår tidigare leverantör Växthuset valt att avstå.

Styrelsen var eniga om att vi behövde uppdatera våra avtal gällande fastighets-, drift- och markskötsel där vi ville fokusera på att få bättre och mer frekvent återkoppling till samtliga boende, lättillgänglig felanmälan och en enklare dialog leverantörer sinsemellan.

Samtliga boende ska ha fått information om felanmälan (felanmalan.hsb.se) i brevlådan och kontaktinformation har satts upp på alla anslagstavlor. 

Vi får uppdateringar veckovis om fastigheten efter varje utförd rondering och återkoppling på ärenden som kräver mer långsiktig planering. Genom denna leverantör underlättar vi inte bara dialogen mellan de leverantörer vi har där en merpart finns hos HSB (ekonomi, förvaltning, och fastighetsdrift m.m.), vi får också en bättre kontakt med serviceledare, fastighetsskötare och drifttekniker som alla arbetar dedikerat för vår förenings bästa med ett långsiktigt och hållbart arbetssätt.

Just nu får våra källarutrymmen lite kärlek och vi vill i samband med det även påminna samtliga boende att saker EJ får ställas utanför förråd eller i trapphus pga brand- och olycksrisk. Föreningen är skyldiga enligt lag att förhindra olyckor, och det kan bli en dyr historia om vi inte har detta i åtanke. Det vore därför bra om vi alla hjälps åt att hålla alla öppna utrymmen fria från skräp och prylar.

 

En mer detaljerad beskrivning av den nya leverantören och områden de hanterar kommer att komma, och frågor finns tillfälle att ställa både på mejl men också till kommande föreningsstämma.