Nyheter

Under den årliga besiktningen av lekplatsen på gården uppmärksammades en handfull brister enligt 2019 års uppdaterade standard (SS-EN 1176 standardsamling 2:2018 utgåva 7). Styrelsen har fattat beslut om att åtgärda dessa fel omgående och arbeten med detta utfördes förra veckan av HSB Mark & trädgård.

Bland åtgärdspunkterna fanns bland annat:

  • Begränsa möjlighet för att fastna med huvud/hals i staket och pergola genom igensättning med brädor.
  • Fästa lösa delar på grillarna med plåtbleck.

Vad händer nu?

 
✓ Från månadsskiftet mars/april visas en rullande informationstext på de analoga tv-kanalerna för att uppmärksamma de boende om förändringen. Boende som inte får denna informationstext tittar redan digitalt och behöver inte göra något.
✓ De få hushåll som har en äldre tv-modell eller så kallad tjock-tv kan behöva byta ut den till en tv med inbyggd DVB-C-tuner, eller komplettera sin tv med en digitalbox.
✓ Boende från 65 år och uppåt får även ett postalt brev med information och tips på hur de ändrar till digital-tv.
✓ Den 26 maj utgår de analoga sändningarna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) för alla 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Alla digitala kanaler finns redan tillgängliga och de boende kan redan nu ställa om sina tv-apparater.

Mer information hittar du här: ComHem - Digitalisering

Vi är glada över att kunna presentera HSB som vår nya leverantör för drift- och fastighetsskötsel! Den nya leverantören valdes efter att vi under lång tid har tagit in offerter från olika leverantörer, där vår tidigare leverantör Växthuset valt att avstå.

Styrelsen var eniga om att vi behövde uppdatera våra avtal gällande fastighets-, drift- och markskötsel där vi ville fokusera på att få bättre och mer frekvent återkoppling till samtliga boende, lättillgänglig felanmälan och en enklare dialog leverantörer sinsemellan.

Samtliga boende ska ha fått information om felanmälan (felanmalan.hsb.se) i brevlådan och kontaktinformation har satts upp på alla anslagstavlor. 

Vi får uppdateringar veckovis om fastigheten efter varje utförd rondering och återkoppling på ärenden som kräver mer långsiktig planering. Genom denna leverantör underlättar vi inte bara dialogen mellan de leverantörer vi har där en merpart finns hos HSB (ekonomi, förvaltning, och fastighetsdrift m.m.), vi får också en bättre kontakt med serviceledare, fastighetsskötare och drifttekniker som alla arbetar dedikerat för vår förenings bästa med ett långsiktigt och hållbart arbetssätt.

Just nu får våra källarutrymmen lite kärlek och vi vill i samband med det även påminna samtliga boende att saker EJ får ställas utanför förråd eller i trapphus pga brand- och olycksrisk. Föreningen är skyldiga enligt lag att förhindra olyckor, och det kan bli en dyr historia om vi inte har detta i åtanke. Det vore därför bra om vi alla hjälps åt att hålla alla öppna utrymmen fria från skräp och prylar.

 

En mer detaljerad beskrivning av den nya leverantören och områden de hanterar kommer att komma, och frågor finns tillfälle att ställa både på mejl men också till kommande föreningsstämma.

 

 

Under dagen kontaktades St Eriks Hiss som tog emot felanmälan om trasig belysning i hissen port 72, teknikern hade tyvärr inte möjlighet att hinna till oss under eftermiddagen. Imorgon bitti 27/2 kommer tekniker och reparerar belysningen i port 72 och även belysning vid hissen vid nr 48.

 

Vi hoppas nu att belysningen till mörkrets ingång fungerar som vanligt då elektriker varit på plats och åtgärdat. Gårdsbelysningen slutade fungera pga ett elfel kopplat till strålkastarna på baksidan, detta ska vara tillfälligt åtgärdat nu och efter nyår ser vi till att belysningsproblematiken blir löst permanent.