Nyheter

Under sommaren har flera medlemmar i styrelsen semester vid olika tillfällen. Det finns alltid någon att nå via de kontaktuppgifter som finns under "Kontakt".

Med anledning av detta sker arbetet löpande men nya ärenden lyfts och hanteras i slutet av sommaren i augusti-september.

Gå gärna med i vår Facebookgrupp: Snösätra 229


Vi önskar alla en fortsatt trevlig sommar!

Det går nu bra att hyra uthyrningsrummet igen, vi vet att många får besök under sommaren. 

Kontakta Marianne Karnehammar, kontaktuppgifter till henne finns på kontaktlistorna i anslagstavlorna.

Rummet + pentry + WC/Dsuch kostar 200 kr/natt, och du som boende faktureras på din hyresavi för perioden du hyrt.

Vid frågor kontakta styrelsen, eller Marianne.

 

Välkomna!

Det är stor risk för inbrott just nu, både i bostäder och av/i fordon som bilar och cyklar. Flera boende i området har uppmärksammat några inbrottsförsök i bostäder och bilar under sommaren.

Därför vill vi tipsa om och att vi alla tänker på Grannsamverkan.

Samverkan mot brott har en bra hemsida med bra information att läsa!

https://samverkanmotbrott.se/

Det finns informationsvideos på flera språk om hur tjuven tänker, vad du som granne kan tänka på för att förebygga att brott begås.
https://samverkanmotbrott.se/informationsfilmer-svenska/

 

Var uppmärksamma och hälsa på alla som ni känner och inte känner! Ett "Hej!" kan förhindra att brott begås.

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.

 

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Då vår grillplats på gården ligger intill gräs vill vi uppmana till försiktighet och att det alltid finns vatten tillgängligt vid grillning.

 

 

In english:

There is a fire ban in Stockholm County from 4 pm on June 16th 2019 and is valid until further notice.


The Stockholm County Council has imposed a fire ban on all of Stockholm County, as of 4PM on 16 June 2019. The ban is in effect until further notice.

Due to the recent hot and dry weather, the risk of fire in forests and other areas has been elevated. The County Council has consulted the county emergency services and the SMHI weather forecast, and is now imposing a fire ban for all of Stockholm County.

The fire ban means that it is forbidden to set fires, grill and burn items using solid fuel (e.g. firewood, coal, grass, kindling and sticks) outdoors.

The ban does permit grilling in privately owned gardens and yards, provided that this is done using a grill which does not carry the risk of fire spreading. It is also permitted to grill and to set smaller, controlled fires using permanent grills in public areas. A permanent grill is an area for grilling which is sectioned off using non-combustible materials, and which is surrounded by a wide area of gravel or similar. 

As the grills on the yard are bordered by grass, we would like to call for caution, and would like those grilling to ensure that there is always water available for extinguishing fires.

Läs mer här.