Nyheter

Vi välkomnar en ny styrelse som valdes in vid stämman i maj. Tre personer sitter kvar från föregående styrelse och två nya ledamöter och två nya suppleanter adderades till styrelsen.

Inom kort kommer kontaktuppgifter till styrelsen meddelas de boende och vi önskar nya Styrelsen lycka till och tackar för förtroendet!

Läs mer...

Måndagen den 20/5 kl. 18:30 är det nya datumet för stämman. Det kommer finnas lättare förtäring och fika från 18:00.

 

För de som inte fått anslaget i brevlådan så finns denna uppe i portarna och i tvättstugan där du kan hämta ett eget exemplar med tillhörande dagordning. Dagordningen är densamma som gick ut i första kallelsen till stämman.

 

Vi har i lite mer än en vecka haft mörkt på gården. Detta felanmäldes tidigt tack vare uppmärksamma medlemmar, dock har belysningen trots reparation haft återkommande problematik. Elektriker är kontaktad för att utföra arbetet som ska lösa elfelet.

Tills belysningen är åter igång får vi vara extra uppmärksamma när vi går på gården vid mörkrets infall, använd gärna ficklampa vid behov.