Nyheter

Datumet för årsstämman är satt. 17 april hålls årsstämman i IKANOs samlingslokal.
Officiell kallelse kommer ut inom kort!

 

 

Igår åtgärdades det sopschack som det varit stopp i och fungerar nu som det ska!

Information om hur samtliga boende kan felanmäla detta sätts upp inom kort.