Nyheter

Det planerade balkongarbete som ska genomföras kommer att påbörjas 11 maj i hus 68-84, avisering till boende delas ut 5 dagar innan arbetets start.

 

Som styrelsen nämnt tidigare i årsbrevet kommer arbeten med balkongtak, uteplatser och utemiljö ske nu med start under våren. Mer information kommer från GES Entreprenad som genomför arbetet, med beräknad start inom kort.

Med anledning av detta arbete ber vi er att redan nu fundera på hur ni kan tömma era uteplatser för att arbetet ska kunna genomföras. Vi är medvetna om att det för en del kan bli lite knepigt med växter och dylikt men det är viktigt att vi hjälps åt för att kunna genomföra arbetet som kommer att ge hela fastigheten och våra uteplatser ett lyft som vi kan njuta av framöver!

 

Nu är det dags igen för en OVK (obligatorisk ventilationskontroll), med start under nästa vecka (vecka 19). Information om detta kommer att sättas upp och det är viktigt att alla boende samarbetar för att föreningen ska få en godkänd besiktning.

Det är företaget Aircano som genomför ventilationsarbete och besiktning.

Då vi befinner oss i en tid där coronaviruset är påtagligt har företaget som utför besiktningen även tagit detta i beaktning med särskilda åtgärder för att minska eventuell smittspridning vid besök i bostäderna. Information om detta kommer att finnas på informationsblad, information kommer att finnas på både svenska och engelska!

 

Informationsblad på svenska och engelska om hur du som boende i föreningen kan bidra till att minska spridningen av Covid-19/Coronaviruset sitter nu uppe på de större anslagstavlorna samt i tvättstugan, samtliga portar kommer att få informationen på respektive anslagstavla.

Vi vill påminna alla boende att visa hänsyn till sina grannar och att följa folkhälsomyndigheten och övriga myndigheters instruktioner.

Allmän information om Covid-19

 

Mer information på flera språk finns här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/o/om-det-nya-coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/covid-19--coronavirus-nat/?gclid=CjwKCAjwkPX0BRBKEiwA7THxiF_a0EdKTR9eo3FR63EPZPMR1Bl6BYzVLVyN3yatyx6JmS6Ef7oEkhoCj20QAvD_BwE