Nyheter

Nu är det dags igen för en OVK (obligatorisk ventilationskontroll), med start under nästa vecka (vecka 19). Information om detta kommer att sättas upp och det är viktigt att alla boende samarbetar för att föreningen ska få en godkänd besiktning.

Det är företaget Aircano som genomför ventilationsarbete och besiktning.

Då vi befinner oss i en tid där coronaviruset är påtagligt har företaget som utför besiktningen även tagit detta i beaktning med särskilda åtgärder för att minska eventuell smittspridning vid besök i bostäderna. Information om detta kommer att finnas på informationsblad, information kommer att finnas på både svenska och engelska!

 

Informationsblad på svenska och engelska om hur du som boende i föreningen kan bidra till att minska spridningen av Covid-19/Coronaviruset sitter nu uppe på de större anslagstavlorna samt i tvättstugan, samtliga portar kommer att få informationen på respektive anslagstavla.

Vi vill påminna alla boende att visa hänsyn till sina grannar och att följa folkhälsomyndigheten och övriga myndigheters instruktioner.

Allmän information om Covid-19

 

Mer information på flera språk finns här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/o/om-det-nya-coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/covid-19--coronavirus-nat/?gclid=CjwKCAjwkPX0BRBKEiwA7THxiF_a0EdKTR9eo3FR63EPZPMR1Bl6BYzVLVyN3yatyx6JmS6Ef7oEkhoCj20QAvD_BwE

Under omständigheterna i samband med spridningen av Covid-19 så vill vi uppmärksamma föreningens medlemmar om att föreningens ekonomi fortsatt ses över regelbundet enligt rutin samt att vi har finansiell rådgivning och ekonomisk förvaltning från HSB som styrelsen har regelbunden dialog med. 
Vi vill påminna om detta och skicka med några ord från några föreningens anlitade finansieringsspecialister på området.

"Då det just nu råder stor oro på den finansiella marknaden vill vi gå ut med lite information om det rådande läget.

Vi följer händelseutvecklingen dagligen och bevakar räntemarknaden för att kunna hjälpa er på bästa sätt.

Det är alltid viktigt att lyfta blicken och planera för föreningens ekonomi långsiktigt. Vårt råd idag är att inte känna panik över läget. Vi fortsätter att bevaka marknaden åt er och kommer vid varje låneomsättning att hjälpa er hitta rätt ränta för just er förening. Det vi främst arbetar med just nu är att göra ännu tätare avstämningar inför att ett lån ska sättas om, för att undvika otrevliga överraskningar på den volatila marknad som vi upplever just nu."

 

Idag söndag rensades det farliga avfall som legat i soprummet äntligen bort av styrelsen. Farligt avfall ska INTE slängas i grovsoprummet!

Det är viktigt att alla boende använder soprummet på ett bra sätt för att minimera kostnader och skapa en hållbar och trivsam miljö. Det som får slängas i grovsoprummet är tydligt markerat med bild och text ovanför varje kärl. Det som inte står med får ej slängas där.

Tips!

Här finns ställen som ligger nära vårat bostadsområde och tar emot farligt avfall och övrigt skräp:

Miljöstation för farligt avfall - Cirkle K Rågsved (Magelungsvägen)

http://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/vara-kontor-och-anlaggningar/miljostationer/#!/miljostation-ragsved

Vantörs Återvinningscentral - Högdalen

https://www.stockholmvattenochavfall.se/avc?expand=karta#!/vantors-atervinningscentral