Nyheter

Motioner till stämman

Torsdagen den 28 april är det åter dags för föreningens årsstämma. Detta är föreningens högsta beslutande organ! Ta därför chansen att påverka Ditt boende vid detta tillfälle genom att lämna in en eller flera motioner.

Sista dag att inkomma med motioner är enligt föreningens stadgar den 29 februari.

Motioner ska vara skriftliga och lämnas antingen i styreslebrevlådan vid tvättstugebokningen eller via mail till 

Motionerna kan formuleras på två sätt:

·       frågor när man på stämman vill att det skall ges en utförligare information än den ordinarie årsredovisningen

·       förslag som innebär att stämman bör fatta ett beslut. Det kan handla om konkreta praktiska förslag, typ att köpa in speciell utrustning för något ändamål, att anordna aktivitet osv. Ett förslag kan därutöver gå ut på att en fråga skall utredas eller undersökas och att styrelsen skall få i uppdrag att lösa vissa aktuella problem.

En motion behöver inte vara någon speciell uppställning eller märkvärdiga formuleringar. Skriv precis rakt på sak vad Du / Ni vill. Skriv kortfattat! Tänk på att förslaget eller frågan skall framgå tydligt. I rubriken bör det stå ”Motion” och du bör avsluta ditt förslag/din fråga med en att-sats. Till exempel: ”Jag föreslår Brf Snösätras stämma att besluta att...” och så kommer ditt förslag. Avsändare till en motion kan vara en bostadsrättshavare eller flera tillsammans.