Nyheter

Diverse nyheter

Byte av Internet-leverantör?

 

Föreningen har fått ett erbjudande om gruppanslutning till Internet via en annan leverantör än den vi har idag (Bredbandsbolaget). Innan ett sådant byte eventuellt sker kommer styrelsen att gå ut med en förfrågan till alla medlemmar för att få veta vad vi tycker.

 

Förfrågan skickas ut först efter att vi fått mer fakta så att vi vet vad vi har att ta ställning till.

 

 

Hyran för gästrummet höjs

Med anledning av standardhöjningen vid gästrummet (dusch och nytt golv) har styrelsen beslutat att höja hyran till 200 kr/natt. Höjningen sker fr o m 1 juni i år.

 

Belysning på baksidan

Styrelsen har beslutat att ta in offerter på närvarostyrd belysning för baksidan av loftgångshusen.

 

Beslutet är fattat utifrån enkätsvar från boende i loftgångshuset med anledning av två lägenhetsinbrott nyligen där förövaren tog sig in i lägenheterna via balkongen.

 

Möte med nya medlemmar

Måndagen den 29 februari kommer styrelsen att träffa nyinflyttade medlemmar. Berörda medlemmar har fått en separat kallelse, men Du som känner att Du också vill få information och ges möjlighet att ställa frågor är välkommen till styrelserummen kl. 19.00.

 

SBA

 

Styrelsen har beslutat att anlita Anticimex att sköta föreningens SBA (systematiskt brandskyddsarbete). I ett uppstartsskede kommer Anticimex att utrusta källargångar och tvättstuga med brandsläckare samt att de kommer att sätta upp erforderliga skyltar.