Nyheter

Diverse nyheter

Inget byte av Internet-leverantör

Utifrån de svar som kommit in där vi frågade om vi medlemmar vill stanna kvar hos Bredbandsbolaget eller byta till Stockholms stadsnät så har styrelsen beslutat att föreningen stannar kvar hos Bredbandsbolaget.

 

Detta innebär att kostnaden kvarstår på 125 kr per månad i ytterligare tre år framåt fr o m 2016-05-01. Hastigheten höjs till 250/100 och vi medlemmar kommer kunna erhålla/byta till en bättre router. Routern är Bredbandsbolagets egendom.

 

Upprustning av gårdens planteringar

Styrelsen har med hjälp av HSB Mark tagit fram ett underlag på hur gårdens planteringar kan fräschas upp. Med detta underlag som grund har styrelsen beslutat att ta in offerter på detta arbete i syfte att lyfta vår förenings utemiljö.

 

 

Installation av bergvärme

Styrelsen har med hjälp av HSB Konsult tagit fram ett underlag som visar att föreningen skulle kunna spara dryga 100 000 kr/år genom att installera bergvärme. I dessa beräkningar har hänsyn tagits till ökade elkostnader, ökade räntekostnader, ökade amorteringar samt underhållskostnader på bergvärmepumparna.

 

Utifrån detta underlag har styrelsen beslutat att låta HSB Konsult ta in offerter från olika bergvärmeinstallatörer, utvärdera dessa offerter och för styrelsen presentera det mest gynnsamma förslaget.