Nyheter

Bilgrinden ska stängas vid passering

Under en period har det slarvats en hel del vid in- och utpassering vid bilgrinden in till gården. 
Grinden ska stängas direkt efter inpassering och direkt eftter utpassering, med hänsyn till vår säkerhet på gården. Många barn och djur vistas på gården och fri inpassering ökar risken för olyckor.

 

Så tänk på att stänga grinden varje gång du öppnat den.