Nyheter

Åtgärder efter årlig besiktning av lekplats

Under den årliga besiktningen av lekplatsen på gården uppmärksammades en handfull brister enligt 2019 års uppdaterade standard (SS-EN 1176 standardsamling 2:2018 utgåva 7). Styrelsen har fattat beslut om att åtgärda dessa fel omgående och arbeten med detta utfördes förra veckan av HSB Mark & trädgård.

Bland åtgärdspunkterna fanns bland annat:

  • Begränsa möjlighet för att fastna med huvud/hals i staket och pergola genom igensättning med brädor.
  • Fästa lösa delar på grillarna med plåtbleck.