Nyheter

Balkongarbeten - aviseringar

Det planerade balkongarbete som ska genomföras kommer att påbörjas 11 maj i hus 68-84, avisering till boende delas ut 5 dagar innan arbetets start.