Nyheter

Årsstämma

Det har blivit dags för årsstämma i föreningen. I år genomförs vår stämma i Ikanos samlingslokal på Bäverdammsgränd 19 torsdagen den 28/4 med start kl. 19.00.

Klockan 18.00 ges en 45 minuters föreläsning av en ämneskunnig jurist, om de familjerättsliga frågor som är knutna till ägandet av bostadsrätt, och därtill ges möjligheten att ställa frågor. Från kl. 18.00 finns det även fika. 

Månadsbrev från polisen

Månadsbrevet för mars 2016 finns här. Äldre månadsbrev finns här.

Varningsutskick från polisen

Senaste varningsutskicket finns här. Äldre varningsutskick finns här.

Polisen genomför medborgardialog

Just nu genomför Lokalpolisen Farsta medborgardialoger i form av ”Kvartersmöten” runt om i lokalpolisområdet. De besöker 13 olika platser för att få ökad kunskap om vad som skapar otrygghet för oss medborgare, där man bor eller är verksam.

Har du missat möjligheten att framföra Din åsikt? Då behöver du inte misströsta! Via nedan länk kan du fortfarande framföra dina åsikter och därigenom påverka deras lägesbild och framtida prioriteringar.

På denna länk kan du anonymt lämna dina åsikter. Enkäten tar bara några minuter att fylla i.

 

Du kan också fylla i enkäten via Facebook: Polisen Farsta, Vantör.

Alternativt- om du saknar egen Facebook, hittar du enkäten här.

Polisen skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att fylla i enkäten då deras verksamhet är till för Oss!

Inget byte av Internet-leverantör

Utifrån de svar som kommit in där vi frågade om vi medlemmar vill stanna kvar hos Bredbandsbolaget eller byta till Stockholms stadsnät så har styrelsen beslutat att föreningen stannar kvar hos Bredbandsbolaget.

 

Detta innebär att kostnaden kvarstår på 125 kr per månad i ytterligare tre år framåt fr o m 2016-05-01. Hastigheten höjs till 250/100 och vi medlemmar kommer kunna erhålla/byta till en bättre router. Routern är Bredbandsbolagets egendom.

 

Upprustning av gårdens planteringar

Styrelsen har med hjälp av HSB Mark tagit fram ett underlag på hur gårdens planteringar kan fräschas upp. Med detta underlag som grund har styrelsen beslutat att ta in offerter på detta arbete i syfte att lyfta vår förenings utemiljö.

 

 

Installation av bergvärme

Styrelsen har med hjälp av HSB Konsult tagit fram ett underlag som visar att föreningen skulle kunna spara dryga 100 000 kr/år genom att installera bergvärme. I dessa beräkningar har hänsyn tagits till ökade elkostnader, ökade räntekostnader, ökade amorteringar samt underhållskostnader på bergvärmepumparna.

 

Utifrån detta underlag har styrelsen beslutat att låta HSB Konsult ta in offerter från olika bergvärmeinstallatörer, utvärdera dessa offerter och för styrelsen presentera det mest gynnsamma förslaget.

I dagsläget har föreningen Bredbandsbolaget som Internet-leverantör. Detta kostar varje lägenhet 125 kr per månad och i den summan ingår bredband med en hastighet på 100/100 och IP-telefoni. Bredbandsbolaget har kommit med ett erbjudande om att hastigheten höjs till 250/100 för samma avgift och att vi medlemmar kan erhålla/byta till en bättre router. Routern är Bredbandsbolagets egendom.

 

Föreningen har också fått ett erbjudande om att byta Internetleverantör till Stockholms stadsnät fr o m 1 augusti i år. Detta skulle då kosta 75 kr per månad. I den summan ingår bredband med fast eller dynamisk IP-adress och med en hastighet på 200/200 (med möjlighet att för ytterligare 99 kr per månad + 195 kr i engångsavgift få en hastighet på 1000/1000 vilket man väljer själv) samt IP-telefoni. De har också givit alternativet med en hastighet på 1000/1000 till en kostnad på 99 kr per månad och lägenhet, inkl. IP-telefoni för hela föreningen.

 

För IP-telefoni krävs särskild utrustning som kan köpas av Stockholms stadsnät för ca. 700 kr eller hos exempelvis Claes Ohlson, Kjell & Co, Teknikmagasinet ed.

 

Precis som hos Bredbandsbolaget finns också möjlighet till TV via bredbandet. För detta krävs en särskild utrustning som Stockholms stadsnät säljer och som kostar ca 1 500 kr. I denna utrustning ingår även allt som behövs för IP-telefoni.

 

Ett byte innebär att Du som har utrustning som är Bredbandsbolagets måste lämna tillbaka detta (router, telefoniutrustning, TV-box etc.). Bytet innebär också att Du som har har en e-postadress hos Bredbandsbolaget (ex.vis ) blir av med den. För dig som har telefoni via Bredbandsbolaget och vill behålla numret så går det att flytta till Stockholms stadsnät mot en engångskostnad på 199 kr.

 

Innan styrelsen fattar beslut i frågan vill vi veta vad Du tycker!

Byte av Internet-leverantör?

 

Föreningen har fått ett erbjudande om gruppanslutning till Internet via en annan leverantör än den vi har idag (Bredbandsbolaget). Innan ett sådant byte eventuellt sker kommer styrelsen att gå ut med en förfrågan till alla medlemmar för att få veta vad vi tycker.

 

Förfrågan skickas ut först efter att vi fått mer fakta så att vi vet vad vi har att ta ställning till.

 

 

Hyran för gästrummet höjs

Med anledning av standardhöjningen vid gästrummet (dusch och nytt golv) har styrelsen beslutat att höja hyran till 200 kr/natt. Höjningen sker fr o m 1 juni i år.

 

Belysning på baksidan

Styrelsen har beslutat att ta in offerter på närvarostyrd belysning för baksidan av loftgångshusen.

 

Beslutet är fattat utifrån enkätsvar från boende i loftgångshuset med anledning av två lägenhetsinbrott nyligen där förövaren tog sig in i lägenheterna via balkongen.

 

Möte med nya medlemmar

Måndagen den 29 februari kommer styrelsen att träffa nyinflyttade medlemmar. Berörda medlemmar har fått en separat kallelse, men Du som känner att Du också vill få information och ges möjlighet att ställa frågor är välkommen till styrelserummen kl. 19.00.

 

SBA

 

Styrelsen har beslutat att anlita Anticimex att sköta föreningens SBA (systematiskt brandskyddsarbete). I ett uppstartsskede kommer Anticimex att utrusta källargångar och tvättstuga med brandsläckare samt att de kommer att sätta upp erforderliga skyltar.