Nyheter

Hej,
Tyvärr har vi varit tvingade att stänga tillgången till tvättstugan tills det att tekniker har kunnat komma in och åtgärda problemen med avlopp och trasiga maskiner.

Vår förhoppning är att det kommer åtgärdas under morgondagen men vi återkommer med löpande information om vad som händer.

Vi har satt upp lappar men sprid gärna informationen till grannar som inte har tillgång till Facebook eller som bruka besöka hemsidan.

 

Mvh Styrelsen i Snösätra 229

Vi håller på förfullt att gå igenom vår hemsida för att se vad vi behöver uppdatera. Det är dock ett omfattade jobb då det var ett tag sedan det gjordes. Så håll ut!

Vi finns nu även som en sluten grupp på Facebook, med samma namn som vår förening, Snösätra 229. Enkelt att komma ihåg.

Det är snart deadline för att lämna in motioner till årets föreningsstämma. 28:e februari är det som gäller som sista datum. Se mer info på anslagstavlan och senaste Bävernytt om hur du går tillväga för att skriva en motion.

Årsstämma

Det har blivit dags för årsstämma i föreningen. I år genomförs vår stämma i Ikanos samlingslokal på Bäverdammsgränd 19 torsdagen den 28/4 med start kl. 19.00.

Klockan 18.00 ges en 45 minuters föreläsning av en ämneskunnig jurist, om de familjerättsliga frågor som är knutna till ägandet av bostadsrätt, och därtill ges möjligheten att ställa frågor. Från kl. 18.00 finns det även fika. 

Månadsbrev från polisen

Månadsbrevet för mars 2016 finns här. Äldre månadsbrev finns här.

Varningsutskick från polisen

Senaste varningsutskicket finns här. Äldre varningsutskick finns här.

Polisen genomför medborgardialog

Just nu genomför Lokalpolisen Farsta medborgardialoger i form av ”Kvartersmöten” runt om i lokalpolisområdet. De besöker 13 olika platser för att få ökad kunskap om vad som skapar otrygghet för oss medborgare, där man bor eller är verksam.

Har du missat möjligheten att framföra Din åsikt? Då behöver du inte misströsta! Via nedan länk kan du fortfarande framföra dina åsikter och därigenom påverka deras lägesbild och framtida prioriteringar.

På denna länk kan du anonymt lämna dina åsikter. Enkäten tar bara några minuter att fylla i.

 

Du kan också fylla i enkäten via Facebook: Polisen Farsta, Vantör.

Alternativt- om du saknar egen Facebook, hittar du enkäten här.

Polisen skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att fylla i enkäten då deras verksamhet är till för Oss!

Inget byte av Internet-leverantör

Utifrån de svar som kommit in där vi frågade om vi medlemmar vill stanna kvar hos Bredbandsbolaget eller byta till Stockholms stadsnät så har styrelsen beslutat att föreningen stannar kvar hos Bredbandsbolaget.

 

Detta innebär att kostnaden kvarstår på 125 kr per månad i ytterligare tre år framåt fr o m 2016-05-01. Hastigheten höjs till 250/100 och vi medlemmar kommer kunna erhålla/byta till en bättre router. Routern är Bredbandsbolagets egendom.

 

Upprustning av gårdens planteringar

Styrelsen har med hjälp av HSB Mark tagit fram ett underlag på hur gårdens planteringar kan fräschas upp. Med detta underlag som grund har styrelsen beslutat att ta in offerter på detta arbete i syfte att lyfta vår förenings utemiljö.

 

 

Installation av bergvärme

Styrelsen har med hjälp av HSB Konsult tagit fram ett underlag som visar att föreningen skulle kunna spara dryga 100 000 kr/år genom att installera bergvärme. I dessa beräkningar har hänsyn tagits till ökade elkostnader, ökade räntekostnader, ökade amorteringar samt underhållskostnader på bergvärmepumparna.

 

Utifrån detta underlag har styrelsen beslutat att låta HSB Konsult ta in offerter från olika bergvärmeinstallatörer, utvärdera dessa offerter och för styrelsen presentera det mest gynnsamma förslaget.